Sova.
Bredvid dig.
Jag behöver inte röra vid dig.
Bara jag vet att du är där.
Nära mig.

Tystnad.
Med dig.
Du behöver inte säga något.
För jag vet att du älskar mig.
Hela mig.

Tittar.
På dig.
Du behöver inte besvara min blick.
Men jag vet att dina bruna ögon kan.
Se mig.


Eleonor Schüler, januari 1996


Tillbaka