Slumpen

Det man skulle kunna tro
sker av en slump,
sker i själva verket genom
Dina val i nuet.
De val som Du gör i nuet,
kanske tycks ske av en slump i morgon,
men Du skapade allt som skedde idag,
genom Dina val igår.

Alla Dina tankar,
alla Dina känslor,
alla ord och alla handlingar,
leder till olika val.
Alla val leder till en konsekvens.
Var därför medveten om vad Du
tänker, känner, säger,
och vad Du gör i varje ögonblick.

Santto Tajakka, 1997


Tillbaka